Vi ger ditt bygge en stabil grund

Betongpålning - Stålpålning - Spontning - Borrning

Vi ger ditt bygge en stabil grund

Betongpålning - Stålpålning - Spontning - Borrning

Pålning ger ditt bygge en stabil grund

Pålning är ofta en mycket viktig del vid byggen. Genom pålning, eller pålgrundläggning som det också kallas, går det att skapa stabila grunder även på lösa jordlager. Vi slår eller borrar ner en påle av järn eller betong i marken till berg eller hård friktionsjord med hög kraft så att en byggkonstruktion kan vila på pålar som är förankrade på berg. Genom pålning får byggnationer som hus, vägar, järnvägar och broar en stabil grund även när förutsättningarna inte är perfekt.

Låt oss utföra en pålning – vi hjälper dig att ge ditt bygge en stabil grund att stå på inför framtiden. Välkommen att kontakta oss redan idag för offert.

Pålning för företag och privatpersoner

Vi utför pålning på uppdrag av såväl privatpersoner som företag främst i Stockholm, Södermanland och Mälardalen men kan även utföra arbeten i andra delar av landet.

Efter massor av utförda pålningar kan vi vårt jobb. Rovalin AB är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag när det handlar om pålning. Vi ligger i framkant inom en rad olika pålningstekniker och kan se till att din byggnad får en stabil, säker och trygg grund att bygga på oavsett markunderlag.

Pålning ger flexibla byggen

Våra stora kunskaper gör att dina etableringsmöjligheter blir mer flexibla. Vi utför ett flertal varianter av pålning som gör att ditt val av byggplats blir mindre begränsad och du får större valmöjligheter. Oavsett om det handlar om slagen eller borrad pålning så kan vi sköta ditt pålningsarbete från början till slut. Tack vare vår långa erfarenhet av pålningsarbeten får du konsultation och lösningar som är perfekt anpassade till geotekniken i ditt projekt.

Desto svårare läge du har får grundläggning, desto mer hjälp av oss. Vi är specialister på pålar som passar perfekt vid riktigt svåra grundförhållanden. Våra kunskaper om geoteknik, designen och utförandet av moderna pålningsmetoder gör att vi kan överföra laster från en byggnad ner genom lera och förankras mot berg eller fast botten.

pålning

Cement blandas i jordlagren

KC-pelare är en effektiv markförbättringsmetod som innebär att man borrar ned till fast mark eller berg. Därefter sprutas torr kalk och cementblandning ut i jorden som tillsammans med grundvattnet härdar och skapar en stabilare mark än vad den var tidigare. KC-pelare minska risken för framtida sättningar, vibrationer.

Borrningen sker med torrt bruk, som i marken blandas ut. Det gör metoden kostnadseffektiv och tidssparande. Arbetet är nästintill bullerfri.

Vår personal och starka och moderna maskinpark kan enkelt och snabbt förstärka marken för såväl parkeringsytor, VA-ledningsläggning, vägar m.m

Betongpålning – ett kostnadseffektivt alternativ

Om förutsättningarna är gynnsamma kan vi även utföra betongpålning som också är ett mycket bra och kostnadseffektivt alternativ. Vi klarar av både stöd- och kohesionspålning med betong som bas. Det går även att använda träpålar som komplement.

När lasterna blir tyngre och kraven på påverkan av omgivningen är högre kan även installera stålkärnepålar. Detta är en dyrare lösning men den klarar av de allra högsta kraven.

Oavsett vilken metod för pålning som passar bäst så har vi maskiner som passar till pålning för både företag och privatpersoner. För villor och utbyggnader så handlar det ofta om slagna stålpålar i dimensionerna 76-115 mm..

Vi utför pålning inför nybyggen av villor, garage, altaner med mera.

Smidiga och skonsamma maskiner

Våra minsta maskiner tar sig fram på gummilarver som är mycket mer skonsamma mot marken jämfört med traditionella stållarver.

Vi utför stålpålar med hydrauldrivenhejare och betongpålning med frifallshejare.

Betongpålar är den vanligaste metoden i Sverige och passar perfekt för bostadsbyggen där marken är relativt fri från större block och hinder. Vi slår även träpålar med betongpålemaskiner.

Borrad stålrörs påle, såkallad RD-påle används när det är störreblock och hinder i marken. Pålen kan då borras igenom blocken och säkerställas så dom står stabilt i berg.

Stålkärnepålning utförs där det krävs hög belastning, ofta både i tryck och draglast. Vid den här typen av pålning använder vi borrning med sänkhammare. Vi sänker ned stålkärnan i hålet med en grävmaskin/ mobilkran. Skarvningen utförs med hjälp av en gängad eller svetsad variant. Stålkärnepålarna fast injekteras sedan i berget med hjälp av cementbruk

Vill du att ditt bygge ska stå på riktigt fast mark? Vi kan hjälpa dig med hjälp av smidig och effektiv pålning.

pålning

Vi ger ditt bygge en stabil grund med pålning