Tjänster

Våra tjänster

Utöver pålning kan vi även hjälpa privatpersoner och företag med följande tjänster:

Borrning

Vi utför borrning av RD-pålar med sänkhammarmetod, en metod där det krävs stor noggrannhet och utförs där det finns block och hinder i marken, där inte slagna pålar fungerar.

Vi utför med sänkhammarmetoden av berlinerspont (borrade RD-rör med tunnplåt mellan).
Berlinerspont bygger en tät vägg, som möjliggör en schakt intill exempelvis en bef väg där det ej finns utrymme att gräva en slänt.

Vi borrar även dragstag/ försäkringsjärn med hydrauldriven topphammare där draglaster måste tas upp.

Spontning

Vi utför även spontning enligt flera olika metoder:

  • Larssenspont/tätspont
  • Berlinerspont
  • RD-Wall/rörspont

PDA-mätning

Kallas även case-mätning eller stötvågsmätning. Den utförs på såväl slagna som borrade pålar för att verifiera bärförmågan i pålarna. Mätningen utförs genom att man släpper en fritt fallande vikt från en bestämd höjd. När vikten träffar pålen uppstår en stötvåg som går ned i pålens spets och vänder. Med hjälp av reflexen kan man sedan utvärdera bärigheten i pålen.

pålning

Grundförstärkning Källarmus

Detta innebär att vi kompletterar gamla hus som har börjat sätta sig. Våra maskiner kommer in igenom dörrposter på 0,9 meter och kan borra i vanlig takhöjd.

Jetinjektering/jetgrouting

Jetgrouting är en metod som är i huvudsaken avsedd för att täta traditionella sponter från inläckage av vatten mellan spont och berg. Det möjliggör en god arbetsmiljö i sponten då arbete kan ske i torrhet även i nivåer under grundvattennivån. 

Metoden är att en borrmaskin borrar ner i berg bakom sponten, för att sedan spruta ut cementbruk i sidled med tryck upp emot 400-500bar, cementbruket skär då i leran, och en cementkropp med en diameter om ca 1,0m byggs upp bakom spontplankan. 

Jetinjekteringen borras därefter med ett tättmönster bakom sponten så vardera pelare slår in i den föregående, så en tät vägg bildas.

Pålning och allt inom grundläggningsarbeten